Nefroliza

Shërbimi i nefrologjisë në Spitalin Continental diagnostikon sëmundjet e veshkave dhe trajtimin e tyre. Sëmundjet kronike të veshkave menaxhohen me trajtimin e mirë të diabetit, shmangien e substancave toksike në veshka,  marrjen e antihipertensiveve, dietën, modifikimin e peshës dhe e fundit , faza e insuficiencës renale me terapi zëvendësuese.

Leave a reply