Imazheri

Departamenti i Imazherisë është një kabinet shumë i kompletuar ku përfshinë të gjitha llojët e ekzaminimeve imazherike. CT Scaner, Echo, Resonancë Magnetike etj. Ky department drejtohet nga Prof. Dr. Krenar Preza i cili ka një eksperiencë gati 40 -vjeçare në imazheri.

Teknologjia që ne disponojmë i përket fjalës së fundit të shkencës. Aparatura moderne të një standrati shumë të lartë. Imazheria është e rëndësishme në diagnostikimin e sëmundjeve të tilla si pneumonia, frakturat kockore, infeksionet kockore, arthrite, kancer, kolapsin pulmonar etj.

Imazheria është e shpejtë dhe e thjeshte kështu që u vjen në ndihmë veçanërisht në diagnozat emergjente për trajtim. Imazheria është relativisht me kosto jo shumë të lartë dhe është e përballueshmë për pacientet.

Shërbimet që ofrohen në këtë departament janë:

  1. Rengen-skopi
  2. Rengen-grafi
  3. Mamografi
  4. Ekografi të gjitha organeve për të rritur dhë fëmijë.
  5. CT-Scaner me dhe pa Kontrast ku përfshihet dhe Angio-CT
  6. Resonancë magnetike.
Leave a reply