Pozicioni: Infermier

Spitali Continental shpall vend vakant për pozicionin Infermier . Kandidatët të cilët aplikojne per kete pozicion duhet te   plotësojnë kriteret e mëposhtme;

 • Te jete I/e diplomuar, preferohet edhe Master.
 • Te jete I pajisur me Liçense Per ushtrimin e Profesionin .
 • Ekseperiencë profesionale  mbi tre vite ne Pavion / Reanimacion/ Urgjence  .
 • Gjuha Anglisht ose Italisht përbën 

Aplikanti duhet të kete aftesi ;

 • Te organizoje punen vetem ose ne grup.
 • Te mbarte pergjegjesi ne kujdesin e pacientit.
 • Te kete njohuri mbi  rreziqet /kontrollin e infeksioneve dhe te parandalimit.
 • Te kete përkushtim ndaj shërbimit të pacientit.
 • Te zbatoje orarin e punes.
 • Te zbatoje me korrektesi rekomandimet e eproreve .
 • Te kete komunikim efektiv dhe aftësi organizative dhe ndërpersonale.
 • Aftësi për të punuar ne ngarkese , dhe me cilesi sherbimi.
 • Te karakterizohet nga sinqeriteti dhe integriteti .
 • Te raportoje tek eprori direkt per cdo problem qe mund te ndeshe gjate orarit te punes.

Shenim:

Spitali Continental ndjek dhe zbaton Kodin e Punes ,  te gjithe aktet ne zbatim te tij, per trajtimin dhe rekrutimin e punonjesve.

Orari i punes eshte (8 tete) ore ne dite . Funksionon me tre turne sipas programit te miratuar nga Drejtoria Mjekesore.

 

Proçedura e Aplikimit:

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve: 01/09/2017

Per të aplikuar, ju lutem bashkëngjisni

Curriculum Vitae  ne menyre te detajuarme eksperiencat e punes

Adresa: Spitali  Continental ,Rr .Ali Demi , Ish Kombinati Poligrafik, Ngjitur me Kryegjyshaten

Departamenti I Burimeve Njerezore, E-mail e.sadikaj@spitalicontinental.com

 

Share