Kujdes i Dedikuar

Shëndetësor

Staf i Kualifikuar

Ndërkombëtar

Teknologji bashkëkohore

Në Shqipëri

Rr. Ali Demi tek ish kombinati Poligrafik

Si të njohim simptomat e disleksisë sipas moshës?

Tabela e kontentit

Foto ilustruese: Disleksia

Disleksia është një çrregullim i të mësuarit që prek si fëmijët ashtu edhe të rriturit. Simptomat e saj ndryshojnë me moshën. Në përgjithësi, njerëzit me disleksi kanë vështirësi në zbërthimin e fjalëve në tinguj të thjeshtë. Ata përpiqen të mësojnë se si tingujt lidhen me shkronjat dhe fjalët, gjë që çon në probleme me leximin.

Disleksia shpesh njihet si paaftësi në lexim. Më shpesh identifikohet në fëmijëri kur problemet me leximin në shkollë janë më të dukshme. Por disleksia mund të mbetet e padiagnostikuar për vite apo edhe dekada.

Disleksia nuk është e lidhur me inteligjencën. Është një çrregullim neurobiologjik që prek pjesët e trurit përgjegjëse për përpunimin e gjuhës.

Pavarësisht bazës së saj biologjike, disleksia nuk mund të diagnostikohet me një test të thjeshtë gjaku ose një skanim të trurit. Kur mjekët japin një diagnozë, ata marrin parasysh rezultatet e një sërë testesh leximi së bashku me simptomat e raportuara nga pacienti, prindërit ose mësuesit.

Në këtë artikull do të mësoni se si simptomat e disleksisë mund të ndryshojnë me moshën dhe se për cilat simptoma duhet të keni më shumë kujdes.

Foto ilustruese: Disleksia

Mosha parashkollore

Shenjat më të hershme të disleksisë shfaqen rreth moshës 1 deri në 2 vjeç kur fëmijët mësojnë për herë të parë si të krijojnë tinguj. Fëmijët që nuk i thonë fjalët e para deri në moshën 15 muajshe ose frazat e para deri në moshën 2 vjeç kanë një rrezik më të lartë për të zhvilluar disleksi.

Megjithatë, jo të gjithë njerëzit me vonesa në të folur zhvillojnë disleksi dhe jo të gjithë njerëzit me disleksi kanë vonesa në të folur kur janë fëmijë. Vonesa e të folurit është vetëm një shenjë për prindërit që t’i kushtojnë vëmendje zhvillimit të të të folurit të fëmijës së tyre.

Fëmijët nga familjet me një histori të vështirësive në lexim duhet gjithashtu të monitorohen në vazhdimësi për disleksinë.

Shenja të tjera paralajmëruese të disleksisë që shfaqen para moshës 5 vjeçare përfshijnë:

 • probleme në mësimin dhe kujtimin e shkronjave të alfabetit
 • vështirësi në mësimin e fjalëve të vjershave në çerdhe
 • paaftësi për të njohur shkronjat e emrit të tyre
 • shqiptimi i gabuar i fjalëve të njohura ose të folurit si bebe në mënyrë të paqartë
 • paaftësi për të shquar rimat

Kopshti dhe klasa e parë

Rreth moshës 5 ose 6 vjeç, kur fëmijët fillojnë të mësojnë të lexojnë, simptomat e disleksisë bëhen më të dukshme. Nuk ka asnjë test të standardizuar për disleksinë, kështu që mjeku i fëmijës suaj do të punojë me ju për të vlerësuar simptomat e tyre.

Shenjat që tregojnë se një fëmijë në kopësht ose në klasë të parë mund të ketë disleksi përfishjnë:

 • Probleme për të kuptuar se fjalët ndahen në tinguj
 • Gabime në lexim që nuk janë të lidhura me tingujt e shkronjave të tekstit
 • Shfaqja e ankesave se sa i vështirë është leximi
 • Mungesa e dëshirës për të shkuar në shkollë
 • Probleme në të folur dhe në shqiptim
 • Vështirësi me shqiptimin e fjalëve të thjeshta 
 • Paaftësia për të lidhur shkronjat me tingujt 
Foto që tregon një fëmijë me disleksi.

Klasa e dytë deri në të tetën

Shumë mësues nuk janë të trajnuar për të njohur disleksinë. Fëmijët që janë inteligjentë dhe marrin pjesë në mësim, shpesh nuk kuptohen që kanë disleksi, sepse ata janë të zotë në fshehjen e problemeve me leximin. Në momentin që fëmija juaj arrin në shkollë të mesme, ai mund të ketë mbetur prapa në lexim, shkrim dhe drejtshkrim.

Shenjat e disleksisë në shkollën fillore dhe të 9-vjeçare përfshijnë:

 • Ngadalësi me mësimin e të lexuarit
 • Lexim i ngadalë dhe në mënyrë të sikletshme
 • Vështirësi me fjalët e reja dhe tingëllimin e tyre
 • Shmangia e leximit me zë të lartë
 • Përdorimi i një fjalori të paqartë dhe të pasaktë
 • Hezitimi gjatë gjetjes së fjalëve dhe përgjigjes së pyetjeve
 • Përdorimi i shumë pasthirrmave si “ëmms” gjatë një bisede teksa mendohesh
 • Shqiptimi i gabuar i fjalëve që janë të gjata, të panjohura ose të ndërlikuara
 • Probleme me kujtimin e detajeve, si emrat dhe datat
 • Dorëshkrim i çrregullt

Vitet e shkollës së mesme dhe fakultetit

Shkolla e mesme dhe fakulteti sjellin një grup të ri sfidash për studentët me disleksi. Ata përballen me sfida akademike të vështira në momentin kur leximi i shpejtë është thelbësor. Nxënësve të shkollave të mesme dhe të fakultetit u caktohen më shumë materiale leximi. Ata gjithashtu duhet të mësojnë të punojnë me disa mësues të ndryshëm, të gjithë me pritshmëri të ndryshme.

Pa trajtim, disleksia e fëmijërisë së disa njerëzve vazhdon deri në moshën madhore. Të tjerë përmirësohen natyrshëm.

Përveç shenjave që shihen tashmë në fëmijëri, shenjat e disleksisë në moshë më të rritur mund të përfshijnë:

 • Përpjekje të madhe mendore për të lexuar
 • Lexim i ngadaltë
 • Mungesë e kënaqësisë për të lexuar
 • Shmangia e leximit me zë të lartë
 • Përdorimi i një fjalori të paqartë dhe të pasaktë
 • Hezitimi gjatë gjetjes së fjalëve dhe përgjigjes së pyetjeve
 • Përdorimi i shumë pasthirrmave si “ëmms” gjatë një bisede teksa mendohesh
 • Gabim me shqiptimin e emrave dhe vendeve
 • Vështirësi në kujtimin e emrave
 • Shqiptim i ngatërruar i emrave që tingëllojnë njësoj
 • Fjalor i kufizuar në të folur
 • Vështirësi me testet me zgjedhje të shumëfishta

Disleksia tek të rriturit

Nuk dihet saktësisht se sa të rritur kanë disleksi. Mungesa e një përkufizimi uniform të disleksisë e bën të vështirë studimin e rasteve. Zakonisht disleksia diagnostikohet në fëmijëri, por disa njerëz nuk diagnostikohen kurrë. Nëse gjithmonë keni pasur probleme me leximin, ka shumë mundësi që të keni disleksi.

Simptomat që mund të njihni tek vetja përfshijnë:

 • Rrallë ose kurrë nuk lexoni për kënaqësi.
 • E urreni të lexoni me zë të lartë para kolegëve, miqve dhe fëmijëve tuaj.
 • Keni vështirësi të kuptoni shakatë dhe lojërat e fjalëve.
 • Keni vështirësi me detyra që kërkojnë memorizim dhe përsëritje.
 • Keni probleme me menaxhimin e kohës.
 • Keni vështirësi në përmbledhjen e gjërave që lexoni.
 • Keni vështirësi me matematikën.
Foto që ilustron disleksinë tek të rriturit.

Çfarë ndihme mund të merrni për disleksinë?

Për fëmijët me probleme në të mësuar, sa më herët të ndërhyni, aq më mirë. Filloni duke iu drejtuar shkollës së fëmijës suaj. Merrni mendimin e mësuesit. Nëse niveli i leximit të fëmijës suaj është nën atë që pret mësuesi për moshën e tij, atëherë duhet të konsultoheni me pediatrin tuaj.

Kini parasysh që mjekët kanë nevojë për kohë për  të bërë një diagnozë të disleksisë. Së pari, ata duhet të përjashtojnë shkaqe të tjera të mundshme të problemeve me leximit të fëmijës suaj. 

Pediatri juaj mund t’ju referojë te një nga specialistët e mëposhtëm:

 • Psikolog pediatrik
 • Psikolog klinik ose edukativ
 • Specialist për aftësitë e kufizuara të të nxënit
 • Patolog i të folurit
 • Okulist (okular)
 • Audiolog (specialist i dëgjimit)
 • Neurolog (specialist i trurit)

Nëse dyshoni se mund të keni disleksi të padiagnostikuar, nuk është kurrë vonë për të kërkuar ndihmë. Programet e edukimit për të rritur mund të ndihmojnë shumicën e njerëzve të përmirësojnë ndjeshëm aftësinë e tyre për të lexuar dhe shkruar në çdo moshë. Bisedoni me mjekun tuaj të familjes për marrjen e një diagnoze.

Foto që ilustron trajtime për disleksi.

Keni të njëjtat shqetësime?

Kontaktoni Spitalin CONTINENTAL në një nga format e kontaktit

Tabela e kontentit

Shperndaj:

Poste te tjera

NA KONTAKTONI

Kontakto

Telefononi ne numrat tane te kontaktit +355 69 700 4000  / +355 69 700 1000 ose plotesoni formen dhe merrni pergjigje profesionale ne nje kohe te shkurter

Duke shtypur butonin "Dergo" une pranoj qe nje nga specialistet e Spital Kontanental do te me kontaktoj ne nje nga format e kontaktit te lena nga une ne lidhje me problematiken e kerkuar.

Kontakto

Duke shtypur butonin "Dergo" une pranoj qe nje nga specialistet e Spital Kontanental do te me kontaktoj ne nje nga format e kontaktit te lena nga une ne lidhje me problematiken e kerkuar.